Общи условия за ползване на онлайн магазин IvaLibe

Какво включва настоящият документ:

Текстът съдържа Общите условия, съгласно които фирма „БВТ Сървисиз България“ ЕООД, ЕИК 206157836, гр. София, п.к. 1138, р-н Младост, ж.к. ГОРУБЛЯНЕ, бул. „САМОКОВСКО ШОСЕ“ № 23, ап. А19, МОЛ: Веселин Димитров, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез този сайт. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Условия при поръчка

Доставката на стоки от „БВТ Сървисиз България“ ЕООД чрез онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

Потвърждение и изпълнение на поръчките

Операторът на „БВТ Сървисиз България“ ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. „БВТ Сървисиз България“ ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на „БВТ Сървисиз България“ ЕООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор.

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина, е два работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България е съгласно таксата обявена при оформяне на поръчката и изпратена по електронна поща на клиента. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на „БВТ Сървисиз България“ ЕООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

Условия и начини на плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока, като използва по свой избор един следните начини:

  • ”Наложен платеж”: стоката се заплаща при доставка.
  • Банков превод.

Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която „БВТ Сървисиз България“ ЕООД е сключила договор. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката преди да заплати дължимата сума по „Наложен платеж”.

Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина в срок от 14 /четиринадесет/ дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация – свободен текст. В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефон 0882 105 342 на „БВТ Сървисиз България“ ЕООД и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката. Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-17:30 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата Интернет магазинът е собственост на „БВТ Сървисиз България“ ЕООД; ЕИК 206157836.

За контакт: 0886380356

Със зареждане на всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното зареждане до напускането му.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на сайта е собственост на „БВТ Сървисиз България“ ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на сайта без изричното писмено съгласие на „БВТ Сървисиз България“ ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от за своя лична употреба.

Посещението и разглеждането на не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на може да се изисква регистрация. Сайтът автоматично информира потребителите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на.

Със зареждане на потребителят се съгласява, че „БВТ Сървисиз България“ ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

„БВТ Сървисиз България“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. „БВТ Сървисиз България“ ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Цените на стоките и услугите, описани на, са с ДДС. си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

„БВТ Сървисиз България“ ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на се публикуват на и са достъпни за всички потребители.

Всички обявени цени на продукти са с включен ДДС