Общи условия за ползване на онлайн магазин IvaLibe

Какво включва настоящият документ:

Текстът съдържа Общите условия, съгласно които фирма „БВТ Сървисиз България“ ЕООД, ЕИК 206157836, гр. София, п.к. 1138, р-н Младост, ж.к. ГОРУБЛЯНЕ, бул. „САМОКОВСКО ШОСЕ“ № 23, ап. А19, МОЛ: Веселин Димитров, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез този сайт. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Условия при поръчка

Доставката на стоки от „БВТ Сървисиз България“ ЕООД чрез онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

Потвърждение и изпълнение на поръчките

Операторът на „БВТ Сървисиз България“ ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. „БВТ Сървисиз България“ ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на „БВТ Сървисиз България“ ЕООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор.

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина, е два работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България е съгласно таксата обявена при оформяне на поръчката и изпратена по електронна поща на клиента. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на „БВТ Сървисиз България“ ЕООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

Условия и начини на плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока, като използва по свой избор един сл